SEO optimizacija

Izrada Sajta

Izrada sajta danas ne zahteva puno vremena ni ulaganja. Izrada kvalitetnog sajta ipak podrazumeva malo kompleksniji proces.

Kako napraviti kvalitetan sajt?

Prvi korak pre početka izrade prezentacije je analiza tržišta i konkurencije, kao i upoznavanje potreba vašeg poslovanja i klijenata. Svakoj niši i poslovanju pristupa se na drugačiji način.

Kreiranje pravilne arhitekture i celina na kojim će se bazirati strategija predstavljaju neophodnu osnovu za dalji rad. Dizajn sajta mora da bude u skladu sa planiranom optimizacijom, sajt ne sme da bude spor i moraju se ispoštovati sva pravila koja diktira Google kao vodeći pretraživač.

Nakon što zajedno usaglasimo željeni izgled i strukturu sajta, poslednji koraci u izradi sajta se odnose na kreiranje sadržaja, kao i tehničku optimizaciju, koja nije vidljiva korisnicima, ali je veoma bitna za pozicioniranje na pretraživačima.

Planiranje

Prvi korak u izradi sajta je planiranje. Ovde se definišu ciljevi sajta, ciljna publika, vrsta sadržaja koji će biti dostupan na sajtu i funkcionalnosti koje će sajt imati. Ovo je faza u kojoj se identifikuju i prikupljaju sve potrebne informacije kako bi se obezbedio uspešan početak projekta.

Dizajn

Nakon planiranja, sledeći korak je dizajn sajta. Dizajn obuhvata kreiranje vizuelnog identiteta sajta, kao što su izbor boja, fontova, logotipa i raspored elemenata na stranici. Cilj je stvoriti atraktivan i korisnički prijateljski dizajn koji odražava brend i pruža dobro iskustvo korisnicima.

Razvoj

Kada je dizajn odobren, prelazi se na fazu razvoja. Ovde koristimo WordPress CMS tehnologiju, baziranu na Elementor website builder-u.

Sadržaj

Kreiranje i dodavanje sadržaja je takođe važan deo izrade sajta. Ovo uključuje pisanje tekstova, izbor i obradu slika, kreiranje multimedijalnih elemenata i njihovo postavljanje na odgovarajuće stranice sajta. Sadržaj treba biti relevantan, privlačan i optimizovan za pretraživače (SEO).

Testiranje i ispravka grešaka

Kada je sajt razvijen i sadržaj dodat, sledeći korak je testiranje. Ovo uključuje proveru funkcionalnosti sajta na različitim uređajima i pretraživačima, kao i proveru ispravnosti veza i drugih elemenata. Svaka greška ili nedostatak se identifikuje i ispravlja kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše besprekorno.

Puštanje u rad

Kada su sve greške ispravljene i sajt je testiran, dolazi vreme za puštanje sajta u rad. To podrazumeva postavljanje sajta na server i omogućavanje pristupa korisnicima na internetu. U ovoj fazi se takođe vrši optimizacija performansi sajta kako bi se obezbedila brza i pouzdana dostupnost.

Izrada sajta je složen proces koji zahteva pažljivo planiranje, kreativnost, tehničko znanje i stručnost. Cilj je kreirati profesionalni sajt koji privlači posetioce, pruža dobro korisničko iskustvo i pomaže ostvarenju ciljeva vlasnika sajta.