SEO optimizacija

SEO Analiza

Google algoritam uzima u obzir preko 200 faktora prilikom odluke o pozicioniranju sajtova na pretraživaču. Kako da
izaberem odakle početi i šta je neophodno da moj sajt postane vidljiviji?

Ne postoji univerzalni odgovor na ovo pitanje. U zavisnosti od niše, konkurencije, vašeg poslovanja i ciljne grupe, potrebno je
obaviti detaljnu analizu pre kreiranja strategije za implementaciju SEO rešenja.

SEO analiza ili SEO audit je prvi korak u maratonskoj trci. Detaljno ćemo analizirati vaš postojeći sajt. Izdvojićemo relevantnu direktnu konkurenciju i pripremiti uporednu analizu različitih parametara. Količina sadržaja, broj ključnih reči, brzina učitavanja, tehnička optimizacija, samo su neke od metrika na osnovu kojih ćete saznati sve vaše prednosti i mane.

Nakon završene analize imaćete jasnu sliku, kompletan izveštaj, kao i definisanu dalju SEO strategiju, odakle početi sa radom na sajtu kako bi se uspešno pozicionirali u organskim pretragama na internet pretraživačima.

SEO audit je detaljna analiza veb sajta s ciljem identifikovanja snaga, slabosti i potencijalnih oblasti za poboljšanje u pogledu optimizacije za pretraživače. Ova vrsta analize pruža uvid u trenutno stanje sajta i omogućava SEO stručnjacima da prepoznaju ključne faktore koji utiču na njegovu vidljivost i rangiranje na pretraživačima.

SEO analiza obuhvata sledeće korake

Tehnička analiza

Proverava se tehnička infrastruktura sajta kako bi se utvrdile eventualne greške ili probleme koji mogu negativno uticati na indeksiranje i prikazivanje na pretraživačima. Ovo uključuje analizu strukture URL-ova, robots.txt datoteke, XML sitemap-a, brzinu učitavanja stranica, mobilnu optimizaciju i druge tehničke elemente.

Analiza ključnih reči

Identifikuje se relevantan skup ključnih reči koje su povezane sa sajtom i industrijom. Proverava se kako se te ključne reči koriste u sadržaju sajta i da li postoji prostor za optimizaciju ili dodatno ciljanje ključnih reči sa većim potencijalom.

Analiza sadržaja

Pregleda se kvalitet, relevantnost i optimizacija sadržaja na sajtu. Ocenjuje se da li sadržaj adekvatno odgovara potrebama ciljne publike, da li je originalan, informativan i relevantan. Takođe se analiziraju meta opisi, naslovi stranica i struktura sadržaja kako bi se osigurala optimizacija za pretraživače.

Analiza linkova

Ispituje se profil ulaznih i izlaznih linkova sa sajta. Proverava se kvalitet i relevantnost linkova, kao i postojanje eventualnih loših ili neželjenih linkova koji mogu negativno uticati na SEO performanse sajta.

SEO audit ne podrazumeva sledeće korake

Implementacija promena

Nakon analize, potrebne promene i optimizacije moraju se sprovesti na sajtu. Ovo obično zahteva tehničke veštine i pristup samom sajtu, pa se često izdvaja kao poseban korak koji se obavlja nakon analize.

Kontinuirano praćenje i održavanje

SEO je dinamičan proces i zahteva stalno praćenje i održavanje. Analiza obično pruža snimak trenutnog stanja sajta, ali ne obuhvata redovno praćenje performansi i primenu daljih optimizacija tokom vremena.

SEO audit je ključni korak za razumevanje trenutnog stanja sajta i identifikovanje oblasti za poboljšanje. Na osnovu rezultata auditiranja, mogu se doneti informisane odluke o optimizaciji i implementirati promene koje će unaprediti SEO performanse sajta.